Regulamin

 

 

Regulamin świadczenia usług sklepu

Zawadzki-znicze.pl

 

 

§ 1

Zawadzki-znicze.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Brygida Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRYGIDA ZAWADZKA KONSULTACJE MEDYCZNE z siedzibą ul. Lipowa 6c, 05-555 Kopana,  NIP 5221689729, REGON 142418494. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Zawadzki-znicze.pl.

 

 

§ 2

Zawadzki-znicze.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać znicze, wkłady i urny.

 

 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Zawadzki-znicze.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.


§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (Zawadzki-znicze.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji , wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Zawadzki-znicze.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość SMS (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.


§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Zawadzki-znicze.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.


§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Zawadzki-znicze.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Zawadzki-znicze.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Zawadzki-znicze.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Zawadzki-znicze.pl.